oko


oko
oko I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n IIa, lm M. oczy, D. oczu, N. oczami || oczyma {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'narząd wzroku': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niebieskie, zielone, piwne, brązowe oczy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zmysł widzenia; wzrok': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dobre, słabe oczy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'spojrzenie, wejrzenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Łagodne, marzycielskie, tęskne, złe oczy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}oko II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n IIa, lm M. oka {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'to, co owalnym kształtem przypomina oko; krążek, kółko': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oka tłuszczu w zupie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pętelka, w której są zaczepione inne pętelki tworzące jakąś całość; także otwór w takiej pętelce': {{/stl_7}}{{stl_10}}żadna ryba nie przedostanie się przez oka sieci. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}żegl. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pętla na końcu liny' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rodzaj gry w karty; też: maksymalna liczba (21) punktów, które można w niej uzyskać; oczko' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}oko III {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n IIa, blm, żegl. {{/stl_8}}{{stl_7}}'służba obserwacyjna na dziobie statku; marynarz pełniący tę służbę'{{/stl_7}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}uderzyło w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczy [uszy, nozdrza]; {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczy spoczęły {{/stl_7}}{{stl_8}}{na czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; bać się [nie śmieć] spojrzeć w oczy {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; bez zmrużenia powiek [powieki, oka]; bić w oczy; bieda zagląda – zajrzała {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczy; biegające oczy; błądzić [wodzić] oczami; być {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}solą w oku; ciemno choć oko wykol; cienie pod oczami; cieszyć [radować] oczy [oko]; czytać w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczach [myślach] [w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}sercu]; dwoi się [troi się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczach; gdzie okiem sięgnąć; gołym okiem; iść gdzie [dokąd] oczy poniosą; jak okiem [wzrokiem] sięgnąć [rzucić]; kij {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oko [nos, dupę]; kłuć w oczy; kocie oko; kręgi pod oczami; łza się kręci w oku; łzy kręcą się [zakręciły się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczach; maślane oczy; mgnienie oka; mieć bielmo na oczach; mieć {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na oku; mieć ciemno przed oczami; mieć klapki na oczach; mieć na oku {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; mieć oczy otwarte; mieć oko {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś, na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; mieć piasek w oczach; mieni się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczach; mierzyć – zmierzyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczami [okiem, wzrokiem] (od stóp do głów); mydlić [zamydlić] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczy; na {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczach; na oko; na pierwszy rzut oka; na piękne oczy; napawać [paść] oczy [wzrok] widokiem {{/stl_7}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; nawinąć się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na [przed] oczy; nie chcieć widzieć {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na oczy; nie móc oderwać oczu {{/stl_7}}{{stl_8}}{od kogoś, od czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; na własne oczy; nie mrugnąć okiem; nie spuszczać – nie spuścić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z oka; nie spuszczać – nie spuścić oka [oczu] {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kogoś, z czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; nie wiedzieć, gdzie oczy podziać [schować]; nie wierzyć własnym oczom; nie zmrużyć oka [oczu]; otworzyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczy na {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; pasować jak pięść do nosa [oka]; patrzeć [i syn.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś, na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}spod oka; patrzeć [i syn.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś, na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}życzliwym [łaskawym] okiem; patrzeć [i syn.] śmierci w oczy; patrzeć {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś, na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}złym okiem; patrzeć chciwym okiem; patrzeć krzywym okiem {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; patrzeć [spojrzeć] {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś, na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}innymi oczami [oczyma]; pchać się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przed oczy {{/stl_7}}{{stl_8}}{z czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; pi razy drzwi [oko]; pilnować [strzec] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}jak oka w głowie; plamy latają {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przed oczami; pod okiem {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, czyimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; podbić {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oko; poza oczami; pożerać [jeść, zjadać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczami [wzrokiem]; prowadzić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}wzrokiem [oczami]; przejrzeć na oczy; przewracać oczami [oczyma, ślepiami]; przymykać – przymknąć oko [oczy] {{/stl_7}}{{stl_8}}{na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; puszczać – puścić oko [oczko] {{/stl_7}}{{stl_8}}{do kogoś, komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; robi się – zrobiło się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ciemno przed oczami; robić – zrobić wielkie [duże] oczy; rosnąć – urosnąć w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczach; rzucać – rzucić okiem {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś, na coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; rzucać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}piaskiem w oczy; rzucać się – rzucić się w oczy; rzucić {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś, czymś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczy [w twarz]; rzut oka; schodzić – zejść {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z oczu; skakać – skoczyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do oczu; sokole oko; sondować [badać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}wzrokiem [spojrzeniem, oczami]; spadła {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}zasłona z oczu; spędzać [zganiać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}sen z oczu [z powiek]; spojrzeć [popatrzeć] prawdzie [faktom] w oczy; stać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przed oczami; spojrzeć sobie w oczy; stanąć [stać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczach; stawiać – postawić oczy w słup; stawiać {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przed oczy; strzelać – strzelić oczami [spojrzeniem, wzrokiem] {{/stl_7}}{{stl_8}}{za kimś, ku komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; strzyc okiem [oczami]; szklane oczy; ścigać {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczami [spojrzeniem, wzrokiem]; śmiać się [roześmiać się i syn.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w twarz [i in.]; śmierć zagląda – zajrzała [patrzy] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oczy; świecić oczami {za kogoś}; tracić – stracić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z oczu [oka]; tracić – stracić w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczach; uciekać – uciec oczami [i syn.]; uciekać – uciec oczami [wzrokiem]; ucieszyć [nacieszyć] oczy [oko]; w cztery oczy; w mgnieniu oka; w oczach; w żywe oczy; wbijać – wbić [wlepiać – wlepić] oczy [wzrok, spojrzenie] {{/stl_7}}{{stl_8}}{w kogoś, w coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; widzieć [i syn.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś, kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczami wyobraźni [duszy]; wodzić {{/stl_7}}{{stl_8}}{za kimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczami; wpaść {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w oko [oczy]; wpijać – wpić {{/stl_7}}{{stl_8}}{w kogoś, w coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}wzrok [spojrzenie, oczy]; wygarnąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}[prosto] w oczy; wytrzeszczać oczy [i syn.]; wznosić – wznieść [podnosić – podnieść] oczy; z łezką w oku; z przymrużeniem oka; z zawiązanymi [zamkniętymi] oczyma; za oczami; zamknąć oczy; zdjąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}bielmo z oczu; zrobić [puścić] {{/stl_7}}{{stl_8}}{do kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}perskie oko {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}oko {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}zbieleje [zbielało] {{/stl_13}}{{stl_7}}'coś kogoś bardzo zdziwi (zdziwiło), wzbudzi (wzbudziło) w kimś podziw, fascynację': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oko ci zbieleje, jak zobaczysz, co jest w środku. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Öko — Test  Öko Test {{{nomorigine}}} Pays …   Wikipédia en Français

  • OKO — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Öko est une appellation définie par un magazine allemand Öko Test garantissant au consommateur qu un produit a peu d impact sur l environnement. OKO… …   Wikipédia en Français

  • Öko- — [ø:ko] erster Wortbestandteil; verkürzt aus Ökologie>: 1. die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt betreffend, sie beschreibend: Ökosystem (System von Wechselbeziehungen zwischen einem Lebensraum und den in ihm wohnenden… …   Universal-Lexikon

  • öko... — öko..., Öko... 〈in Zus.; kurz für〉 ökologisch, Ökologie * * * öko...   [zu griechisch oĩkos »Haus«], Wortbildungselement mit den Bedeutungen: 1) Lebensraum, z. B. Ökologie, Ökosystem; 2) Haushalt, Wirtschafts , z. B. Ökonomie …   Universal-Lexikon

  • Öko... — öko..., Öko... 〈in Zus.; kurz für〉 ökologisch, Ökologie * * * öko...   [zu griechisch oĩkos »Haus«], Wortbildungselement mit den Bedeutungen: 1) Lebensraum, z. B. Ökologie, Ökosystem; 2) Haushalt, Wirtschafts , z. B. Ökonomie …   Universal-Lexikon

  • öko... — öko..., Öko... <zu gr. oĩkos »Haus; Haushaltung«> Wortbildungselement mit den Bedeutungen: 1. »Lebensraum«, z. B. Ökologie, Ökosystem. 2. »Haushalt; Wirtschafts «, z. B. Ökonomie. Öko. 2.. 2Öko... <verkürzt aus ↑ökologisch (2, 3)>… …   Das große Fremdwörterbuch

  • öko — <indekl. Adj.> (ugs.): kurz für ↑ ökologisch (3): Strom aus Wasserkraft ist ö. * * * Öko, der; s, s (ugs. scherzh.): Anhänger der Ökologiebewegung …   Universal-Lexikon

  • Öko — Öko, der; s, s (ugs. scherzh.): Anhänger der Ökologiebewegung. * * * Öko, der; s, s (ugs. scherzh.): Anhänger der Ökologiebewegung …   Universal-Lexikon

  • oko — oko·le·hao; oko·le·hau; …   English syllables

  • Öko — der; , s <zu ↑ökologisch> (ugs. scherzh.) Anhänger[in] der Ökologiebewegung …   Das große Fremdwörterbuch